KİRALIK KONTEYNER

 

Adana Prefabrik olarak konteyner kiralama hizmeti de vermekteyiz. Adana ili ve civarındaki illere konteyner kiralama hizmetimiz mevcuttur.


KONTEYNER KİRALAMA SİSTEMİ


Konteyner kiralama hizmetimiz iki türlü olmaktadır. Ürünlerimiz içerisinden seçeceğiniz herhangi bir konteynerin uygun olması durumunda belirli bir süre için kiralama yapılabilir. Kiralamada bazı ön koşullar vardır. Bu koşullar aşağıda verilmiştir.

 1. Standart bir kiralama süreci en az iki aydan oluşmalıdır.
 2. Kiralama sürecinde kiralanan konteyner ücreti önceden kiralayandan alınır. Kiralama sona erdikten sonra kiralama ücreti alınarak kalan ücret kiralayana iade edilir.
 3. Kiralama işleminde konteyner firma satış yerinde teslim edilir, tekrar satış yerinden teslim alınır. Farklı bir sözleşme imzalanmadı ise her türlü taşıma ve indirme bindirme gibi vinç işlemleri kiralayıcıya aittir.
 4. Kiralama sonucunda konteynerde oluşan her türlü hasar kiralayandan alınır.
 5. Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır. Kiracı, kiralananı kısmen veya ta-mamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez.
 6. Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak  zararı karşılamak zorundadır.
 7. Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır.
 8. Kiracı, kiralananda yapılması gereken onarımları, derhal kiralayana bildirmek zorun-dadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur.
 9. Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır.
 10. Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir. Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve âdetler uygulanır.
 11. Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır: Keza kiralananla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, ki-ralanana teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiralayana ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.
 12. Kiracı, kendisi  veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusur-lardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınamaz, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz.
 13. Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları kiralayana teslim etmek zorundadır.
 14. Kiracı konteyneri sigortaya dahil ettirmesi durumunda ilgili belgeyi konteyner tesliminden önce Kiralayan’a iletmek zorundadır.

KİRALAMA YETKİLİSİ


Her türlü kiralama işlemi ve sorularınız için yetkilimiz Şenol YENİLMEZ´e 0.532.5683314 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.